Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yellow Watchman Goby

Yellow Watchman Goby

Yellow Watchman Goby là một loài rất thú vị mà có thể hình thành mối quan hệ cộng sinh rất cool với tôm tích. Cá goby đề phòng những con cá ăn thịt và giúp cảnh tỉnh những con tôm. Tôm có tầm nhìn giới hạn và cần những con cá bống cảnh báo chúng về các loài ăn thịt trong khi đó cá bống sử dụng các hang của tôm để làm nơi trú ẩn và chúng đều có lợi.

Yellow Watchman Goby sẽ sống tốt trong hầu hết các kiểu hình bể nhưng có thể bị những con cá lớn hơn và cạnh tranh hơn ăn thịt. Chúng thích ẩn náu và đá sống sẽ giúp chúng cảm thấy an toàn hơn. Một số người chơi đã báo cáo rằng loài cá này có khả năng nhảy ra khỏi bể do đó bạn cần có một cái nắp bể chặt và bền và không có chỗ nào hở.

Bạn có thể nuôi các đôi cá vợ chồng nhưng khuyến cáo rằng không nên nuôi trên một đôi cá vợ chồng Yellow Watchman Goby trong các bể nhỏ. Chúng có thể đánh nhau để tranh giành lãnh thổ với các loài cá bống khác.

Chúng không kén chọn thức ăn của cá lắm và sẽ chấp nhận hầu hết các loại thức ăn mà bạn dành cho. Cố gắng dành cho chúng một thực đơn đa dạng với các loại thức ăn sống, đông lạnh, thức ăn khô làm lạnh và thức ăn vụn làm giàu vitamin. Hãy đảm bảo chúng có được khẩu phần ăn của mình trong khoảng thời gian cho ăn.

Chúng dường như rất khó khả năng kháng bệnh với hầu hết các loại bệnh của cá biển nhưng bạn vẫn cần thận trọng và sử dụng bể cách ly trước khi thả chúng vào bể chính. Sau khi chúng được cách ly khoảng hai tuần hoặc tương tự và bạn để ý thấy các dấu hiệu bệnh tật, thích nghi từ từ vào bể trưng bày.

Hình ảnh

Lý lịch và thông tin chăm sóc các loài cá nước mặn

Tên khoa học: Cryptocentrus cinctus

Tên thông thường : Yellow Shrimp Goby, Banded Prawn Goby, Gold Shrimp Goby

Mức độ chăm sóc : Dễ dàng.

Kích thước : Lên đến 3 inch (8 cm)

Vòng đời: 5 năm hoặc lâu hơn

pH : 8.1 – 8.4

Nhiệt độ : 75°F – 82°F (25°C – 28°C)

Trọng lượng riêng : 1.020 – 1.025

Độ cứng (dKH) : 8 – 12°

Nguồn gốc / Nơi cư trú : Indo-Pacific

Tập tính / Hành vi: Thường sống tốt với hầu hết các loài cá khác trừ những loài quá cạnh tranh. Chúng sẽ để yên cho hầu hết các loài động vật không xương sống và có thể hình thành một mối quan hệ cộng sinh mật thiết với loài tôm tích.

Sinh sản : Loài cá này đã được nhân giống thành công trong bể tại nhà.

Kích thước bể : nhỏ nhất 30 gallon (114 lit) minimum

Các loài có thể kết hợp : tránh nuôi chúng cùng với các loài cá bống khác trừ khi bạn có một cái bể cực lớn.

Bệnh của cá :

Thức ăn cho cá : Là loài ăn tạp, cố gắng cung cấp cho chúng một thức đơn đa dạng các loại thức ăn từ biển. Yellow Watchman Goby sẽ ăn cả thức ăn vụn làm giàu vitamin, thức ăn đông lạnh và thức ăn sống. Hãy đảm bảo cho chúng được ăn đủ.

Vùng của bể : Thường sống gần gũi với lãnh thổ của chúng trong khu vực đá sống, chất nền hay bất cứ vật trang trí nào có thể tạo chỗ ẩn nấp.

Giới tính : Khó phân biệt giữa con đực và con cái.

Các loài tương tự : Goby Fish, Neon Fish

SeaLife Aquarium

Yellow Watchman Goby

Yellow Watchman Goby là một loài rất thú vị mà có thể hình thành mối quan hệ cộng sinh rất cool với tôm tích. Cá goby đề phòng những con cá ăn thịt và giúp cảnh tỉnh những con tôm. Tôm có tầm nhìn giới hạn và cần những con cá bống cảnh báo chúng về các loài ăn thịt trong khi đó cá bống sử dụng các hang của tôm để làm nơi trú ẩn và chúng đều có lợi.

Yellow Watchman Goby sẽ sống tốt trong hầu hết các kiểu hình bể nhưng có thể bị những con cá lớn hơn và cạnh tranh hơn ăn thịt. Chúng thích ẩn náu và đá sống sẽ giúp chúng cảm thấy an toàn hơn. Một số người chơi đã báo cáo rằng loài cá này có khả năng nhảy ra khỏi bể do đó bạn cần có một cái nắp bể chặt và bền và không có chỗ nào hở.

Bạn có thể nuôi các đôi cá vợ chồng nhưng khuyến cáo rằng không nên nuôi trên một đôi cá vợ chồng Yellow Watchman Goby trong các bể nhỏ. Chúng có thể đánh nhau để tranh giành lãnh thổ với các loài cá bống khác.

Chúng không kén chọn thức ăn của cá lắm và sẽ chấp nhận hầu hết các loại thức ăn mà bạn dành cho. Cố gắng dành cho chúng một thực đơn đa dạng với các loại thức ăn sống, đông lạnh, thức ăn khô làm lạnh và thức ăn vụn làm giàu vitamin. Hãy đảm bảo chúng có được khẩu phần ăn của mình trong khoảng thời gian cho ăn.

Chúng dường như rất khó khả năng kháng bệnh với hầu hết các loại bệnh của cá biển nhưng bạn vẫn cần thận trọng và sử dụng bể cách ly trước khi thả chúng vào bể chính. Sau khi chúng được cách ly khoảng hai tuần hoặc tương tự và bạn để ý thấy các dấu hiệu bệnh tật, thích nghi từ từ vào bể trưng bày.

Hình ảnh

Yellow Watchman Goby

Lý lịch và thông tin chăm sóc các loài cá nước mặn

Tên khoa học: Cryptocentrus cinctus

Tên thông thường : Yellow Shrimp Goby, Banded Prawn Goby, Gold Shrimp Goby

Mức độ chăm sóc : Dễ dàng.

Kích thước : Lên đến 3 inch (8 cm)

Vòng đời: 5 năm hoặc lâu hơn

pH : 8.1 – 8.4

Nhiệt độ : 75°F – 82°F (25°C – 28°C)

Trọng lượng riêng : 1.020 – 1.025

Độ cứng (dKH) : 8 – 12°

Nguồn gốc / Nơi cư trú : Indo-Pacific

Tập tính / Hành vi: Thường sống tốt với hầu hết các loài cá khác trừ những loài quá cạnh tranh. Chúng sẽ để yên cho hầu hết các loài động vật không xương sống và có thể hình thành một mối quan hệ cộng sinh mật thiết với loài tôm tích.

Sinh sản : Loài cá này đã được nhân giống thành công trong bể tại nhà.

Kích thước bể : nhỏ nhất 30 gallon (114 lit) minimum

Các loài có thể kết hợp : tránh nuôi chúng cùng với các loài cá bống khác trừ khi bạn có một cái bể cực lớn.

Bệnh của cá : Xem trên trang Saltwater Fish Disease – để biết cách chẩn đoán, các triệu chứng và cách chữa trị.

Thức ăn cho cá : Là loài ăn tạp, cố gắng cung cấp cho chúng một thức đơn đa dạng các loại thức ăn từ biển. Yellow Watchman Goby sẽ ăn cả thức ăn vụn làm giàu vitamin, thức ăn đông lạnh và thức ăn sống. Hãy đảm bảo cho chúng được ăn đủ.

Vùng của bể : Thường sống gần gũi với lãnh thổ của chúng trong khu vực đá sống, chất nền hay bất cứ vật trang trí nào có thể tạo chỗ ẩn nấp.

Giới tính : Khó phân biệt giữa con đực và con cái.

Gallery Photos : Yellow Watchman Goby Photos

Các loài tương tự : Goby FishNeon Goby

Tin liên quan